Закупівля електроенергії на 2022 рік

Дата: 04.02.2022 14:50
Кількість переглядів: 609

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ (Технічна специфікація)

Усі посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва читати як вираз «або еквівалент».

Предмет закупівлі: ДК 021:2015, код 09310000-5Електрична енергія (Електрична енергія), - товар, у вигляді активної електричної енергії.

Найменування товару

Од. виміру

 

Кількість

 

Технічна характеристика

 

ДК 021:2015: код

09310000-5

«Електрична енергія» (Електрична енергія)

 

 

 

кВт/год.

 

 

 

 

112909,09

 

Показники електричної енергії, яка постачається Замовнику, повинні відповідати міждержавному               ГОСТ                                          13109-97

«Электрическая       энергия. Совместимость технических        средств                          электромагнитная. Нормы  качества  электрической  энергии  в системах           электроснабжения                          общего назначения», Правилам користування електричною енергією.

 

Період постачання: протягом 2022 року до 31 грудня 2022 року.

Місце постачання: до межі балансової належності електроустановок замовника.

Учасник зобов’язується забезпечити постачання електричної енергії відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії» та Правил роздрібного ринку електричної енергії (далі - ПРРЕЕ). У ціні тендерної пропозиції повинна бути врахована вартість усіх супутніх витрат (включаючи вартість послуг з передачі електричної енергії оператору системи передачі ДП НЕК «Укренерго» (даліОСП), відповідно до укладеного між Постачальником та ОСП Договором відповідно до постанови НКРЕКП.

Надання супутніх послуг здійснюється учасникомпереможцем процедури закупівлі, з яким укладено договір про закупівлю, або третьою особою відповідно до законодавства за рахунок переможця процедури закупівлі.

Учасники не зобов’язані але мають право формувати свої ціни на товар щодо закупівлі електричної енергії як товару разом із додатковими (супутніми або ж допоміжними) послугами, що передбачено пунктом 34 частини 1 статті 1 Закону, а саме:

«товари - продукція, об’єкти будь-якого виду та призначення, у тому числі сировина, вироби, устаткування, технології, предмети у твердому, рідкому і газоподібному стані, а також послуги, пов’язані з постачанням таких товарів, якщо вартість таких послуг не перевищує вартості самих товарів».

 

Якість електричної енергії

Відповідальність за якість електричної енергії покладається на ОСР (Оператор системи розподілу).

Якість електричної енергії - це сукупність властивостей електричної енергії відповідно до встановлених стандартів, які визначають ступінь її придатності для використання за призначення.

Відповідно до положень пункту 11.4.6 глави 11.4 розділу XI Кодексу систем розподілу,  затвердженого  постановою  НКРЕКП  від  14.03.2018  №  310  (далі  – КСР), параметри якості електроенергії в точках приєднання споживачів в нормальних умовах експлуатації мають відповідати параметрам, визначеним у ДСТУ EN 50160:2014

 

«Характеристики    напруги      електропостачання    в     електричних    мережах                                  загальної призначеності» (далі – ДСТУ EN 50160:2014).

Основні показники якості електричної енергії визначені у пунктах 11.4.7 – 11.4.12 глави 11.4 розділу КСР.

Стандартна номінальна напруга Uн для мереж низької напруги загального призначення має значення 220 В між фазним і нульовим проводом або між фазними проводами:

 • для трифазних чотирипровідних мереж: Uн = 220 В між фазним та нульовим проводом;
 • для трифазних трипровідних мереж: Uн = 220 В між фазними проводами.

Зміна напруги не повинна перевищувати ± 10 % від величини номінальної напруги. Частота напруги електропостачання для мереж низької напруги має бути в межах:

 1. для систем, які синхронно приєднані до ОЕС України - 50 Гц ± 1 % протягом 99,5

% часу за рік та 50 Гц + 4 % ( - 6 %) протягом 100 % часу;

 1. для систем без синхронного приєднання до ОЕС України - 50 Гц ± 2 % протягом 99,5 % часу за рік та 50 Гц ± 15 % протягом 100 % часу.

Показник довготривалого флікера (мерехтіння), спричиненого коливанням напруги, для мереж низької напруги має бути меншим або рівним 1 для 95 % часу спостереження.

95 % середньоквадратичних значень складника зворотної послідовності напруги електропостачання, усереднених на 10-хвилинному проміжку, для мереж низької напруги мають бути в межах від 0 % до 2 % від складника напруги прямої послідовності.

95 % середньоквадратичних значень напруги кожної гармоніки, усереднених на 10- хвилинному проміжку, для мереж низької напруги мають бути меншими або рівними наступним значенням:

Непарні гармоніки

Парні гармоніки

не кратні 3

кратні 3

порядок

відносна амплітуда

порядок

відносна амплітуда

порядок

відносна амплітуда

5

6,0 %

3

5,0 %

2

2,0 %

7

5,0 %

9

1,5 %

4

1,0 %

11

3,5 %

15

1,5 %

6…24

0,5 %

13

3,0 %

21

0,5 %

 

 

17

2,0 %

 

 

 

 

19

1,5 %

 

 

 

 

23

1,5 %

 

 

 

 

25

1,5 %

 

 

 

 

Сумарний коефіцієнт гармонічних спотворень напруги електропостачання, ураховуючи всі гармоніки до 40-ї включно, для мереж низької напруги має бути меншим чи рівним 8 %.

Показники якості електричної енергії для мереж середньої та високої напруги, методи випробування та інші характеристики якості електроенергії наведені у ДСТУ EN 50160:2014.

На запропонований товар під час його транспортування, виробництва, тощо повинні застосовуватися заходи із захисту довкілля, передбачені законодавством України.

Взаємовідносини, які виникають під час купівлі-продажу електричної енергії між електропостачальником та споживачем, а також їх взаємовідносини з іншими учасниками роздрібного ринку електричної енергії, у тому числі операторами системи розподілу (далі

– ОСР), регулюються Правилами роздрібного ринку електричної енергії, затвердженими постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 312 (далі – ПРРЕЕ), та які набрали чинності 11 червня 2018 року.

 

Закупівля електричної енергії як товару повинна відповідати листам інформативного характеру МЕРТУ № 3304-06/40489-07«Щодо закупівель електричної енергії та послуг з постачання електричної енергії» від 09.11.2017 року та № 3304-04/39642-06 «Щодо закупівель електричної енергії та послуг з постачання електричної енергії» від 10.09.2018 року.

Споживач має право:

 1. купувати електричну енергію для власного споживання за двосторонніми договорами та на організованих сегментах ринку, за умови укладення ним договору про врегулювання небалансів та договору про надання послуг з передачі електричної енергії з оператором системи передачі, а у разі приєднання до системи розподілу - договору про надання послуг з розподілу електричної енергії з оператором системи розподілу; або купувати електричну енергію на роздрібному ринку у електропостачальників або у виробників, що здійснюють виробництво електричної енергії на об’єктах розподіленої генерації, за правилами роздрібного ринку;
 2. змінювати електропостачальника на умовах, визначених цим Законом та правилами роздрібного ринку;
 3. отримувати електричну енергію належної якості згідно з умовами договору та стандартами якості електричної енергії;
 4. на компенсацію, що застосовується у разі недотримання показників якості послуг електропостачання;
 5. на відшкодування збитків, завданих внаслідок невиконання його контрагентами умов договорів, укладених на ринку електричної енергії;
 6. на недискримінаційний доступ до системи передачі, систем розподілу на підставі договорів з оператором системи передачі, оператором системи розподілу відповідно до вимог кодексу системи передачі, кодексу систем розподілу;
 7. на доступ до інформації щодо діяльності на ринку електричної енергії у порядку та обсягах, визначених правилами ринку та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють функціонування ринку електричної енергії;
 8. подавати відповідному електропостачальнику, оператору системи розподілу звернення, скарги та претензії, зокрема щодо якості електропостачання, щодо надання послуг з постачання електричної енергії та отримувати в установленому законодавством порядку вмотивовані відповіді або повідомлення про заходи щодо усунення електропостачальником причин скарги;
 9. подавати Регулятору скарги відповідно до порядку розгляду скарг та вирішення спорів;
 10. отримувати від відповідного електропостачальника інформацію, передбачену законодавством та умовами договору постачання електричної енергії споживачу;
 11. отримувати від відповідного електропостачальника повідомлення про його наміри внести зміни до будь-яких умов договору постачання електричної енергії споживачу не пізніше ніж за 20 днів до внесення та у разі незгоди із запропонованими змінами розірвати договір з електропостачальником у визначеному договором порядку;
 12. інші права відповідно до законодавства та укладених договорів.

Охорона навколишнього природного середовища

Підприємства електроенергетики повинні дотримуватися вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища, здійснювати технічні та організаційні заходи, спрямовані на зменшення шкідливого впливу об’єктів електроенергетики на навколишнє природне середовище, а також несуть відповідальність за порушення вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища.

У разі порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища рішення про обмеження, тимчасову заборону (зупинення) чи припинення діяльності електричних станцій, об’єктів системи передачі приймається Кабінетом Міністрів України.

 

Рішення про обмеження, тимчасову заборону (зупинення) чи припинення діяльності інших об’єктів електроенергетики приймають відповідні місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, у межах їхніх повноважень, передбачених законом.

Для забезпечення безпеки населення, що мешкає в районі розташування об’єктів електроенергетики, встановлюються санітарно-захисні зони, розміри та порядок використання яких визначаються в нормативно-правових актах і проектах цих об’єктів, затверджених у встановленому порядку.

Усі види господарської діяльності в санітарно-захисних зонах, дозволені режимом їх використання, можуть провадитися виключно за погодженням з власником об’єкта електроенергетики або уповноваженим ним органом відповідно до Закону України "Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об’єктів".

Приймання Товару за кількістю і якістю здійснюється представником замовника.

Запропоновані учасником характеристики мають бути не гірші, ніж вказані в зазначеній вище інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі.

Очікувана вартість предмета закупівлі: 621 000 грн. з ПВД.

Обгрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення визначений відповідно до розрахунку кошторису на 2022 рік.

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України затверджена примірна методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі від 18.02.2020 №275, якою передбачені методи визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: 1) здійснення пошуку, збору та аналіз загальнодоступної інформації про ціну товару (тобто інформація про ціни, що містяться в мережі інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель «Прозоро», тощо; 2) отримання комерційних (цінових ) пропозицій від виробників, офіційних представників (дилерів), постачальників; 3) у разі обмеження конкуренції на ринку певних товарів та враховуючи їх специфіку при розрахунку використовуються ціни попередніх закупівель аналогічного товару та/або минулих періодів (з урахуванням індексу інфляції, зміни курсів іноземних валют).

Відповідно до вказаної методики, при визначені очікуваної вартості предмету закупівлі товарів, робіт та послуг використовується один із методів формування очікуваної вартості предмету закупівлі та проведення моніторингу цін для подальшого укладення договорів.

Очікувана вартість предмета закупівлі здійснювалася за регульованими цінами (тарифами) на електроенергію, які розраховуються у відповідності до постанови НКРЕКП від 05.10.2018 №1177 зі змінами та доповненнями, постанови НКРЕКП від 17.12.2021 №2703 

Фінансування закупівлі здійснюється в межах реально затверджених видатків Замовника на дану потребу.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора